Auktion ist bereits beendet!

Startpreis: 10000.00
20 CENT NR. 12A IN PAAR EN 50 CENT NR. 15A IN TWEE STRIPPEN VAN DRIE OP COUVERT VAN 18 GRAM (JUISTE GEWICHTSNOTITIE AZ.) VAN BATAVIA 21-6-1872 AANGETEKEND (STEMPEL ´AANGETEEKEND´ IN ACHTHOEKIG KADER IN ROOD I.P.V. HET GEBRUIKELIJKE ZWART) OVER BRINDISI (OP VZ. TWEE RODE AFSTEMPELINGEN ´IND. NEER V. BRIND. A. MOD.´ 3-8-1872, SALLES TOME V, 1.896) PER SPOORRIJTUIG VIA PARIJS EN LILLE NAAR MONSIEUR J.B. MOENS, GALERIE BORTIER 7 TE BRUXELLES, DOORGEZONDEN NAAR ST. GILLIS. HET TARIEF VOOR EEN BRIEF VAN DE 2e GEW. KLASSE 15-30 GRAM BEDRAAGT 2x 0,85 = 1,70 EN AANGETEKEND, VOOR ZOVER WIJ BEGRIJPEN, TWEEMAAL HET BRIEFPORT = 3,40. DIT BEDRAG IS OP HET ´BUREAU DES POSTES À BATAVIA´ (LINKSONDER) GEHEEL VOLDAAN TOT DE PLAATS VAN BESTEMMING (RODE AFSTEMPELING ´PD´). IN FRANKRIJK AFGEST. MET ´CHARGÉ´. OP DE AZ. STAAN VAGE AFDRUKKEN VAN TWEE FRANSE SPOORWEGTRAJECTSTEMPELS EN EEN EXPEDITIESTEMPEL VAN HET TRAJECT ´MODANE À PARIS´ MET PEN INGEVULDE GEGEVENS W.O. HET GEWICHT VAN DE BRIEF. DE GEADRESSEERDE IS DE TOEN BEKENDE POSTZEGELHANDELAAR JEAN-BAPTISTE MOENS EN HET VERMOEDEN BESTAAT DAT IN HET COUVERT VOOR DIE TIJD KOSTBARE NED.- INDISCHE POSTZEGELS IN VELDEELTJES WAREN BIJGESLOTEN, REDEN WAAROM DE BRIEF ONDANKS DE ZEER HOGE PORTKOSTEN AANGETEKEND IS VERZONDEN. AANGETEKENDE BRIEVEN UIT NED.- INDIË NAAR BUITENLANDSE BESTEMMINGEN VOOR DE TOETREDING VAN INDIË TOT DE UPU OP 1 MEI 1877 ZIJN UITERMATE ZELDZAAM. TENTOONSTELLINGSSTUK EN ABSOLUUT TOPSTUK VOOR ELKE GROTE NEDERLANDS-INDIË COLLECTIE. CERT. ´VAN DIETEN, 2019´. WONDERFUL COVER OF 18 GRAMS BEARING 2x 20 CENT (PAIR) AND 6x 50 CENT (TWO STRIPS OF THREE) FROM BATAVIA 21 JUNE 1872 REGISTERED SENT VIA BRINDISI AND PARIS TO BRUSSELS 3 AUG 1872. POSTAL RATE 15-30 GRAMS = 2x 0.85 = 170 CENT AND, MOST LIKELY, DOUBLED BECAUSE OF THE REGISTRATION = 340 CENT. REGISTERED COVERS FROM THE NETH. INDIES TO FOREIGN DESTINATIONS BEFORE THE INDIES JOINING THE UPU ON 1 MAY 1877 ARE EXTREMELY RARE, WHICH MAKES THIS COVER AN EXCEPTIONAL EXHIBITION ITEM OF THE HIGHEST CALIBRE. CERT. ´PAUL SCHELLER, 2009´ AND ´VAN DIETEN, 2019´
Die Auktion ist bereits beendet.
Unten aufgelistet finden Sie ähnliche Lose aus aktuellen Auktionen und Festpreislisten.

Suchergebnis für alle Anbieter

LIVE!

Ihre Abfrage enthält Positionen aus dem Dritten Reich

Bitte beachten Sie §86 und §86a Strafgesetzbuch

Durch Bestätigen dieser Meldung versichern Sie, die Philasearch Datenbank und die in Ihr enthaltenen Angebote und Abbildungen aus der Zeit des III. Reiches nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken zu erwerben (§86 und §86a Strafgesetzbuch). Sämtliche Angebote aus dieser Zeit, werden nur unter diesen Voraussetzungen abgegeben.

Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind, müssen Sie dieser Meldung nur einmal zustimmen.

Aktuelle Zeit: 19.09.2020 - 23:54 Uhr MET