Bookmarks   Shopping cart     
  • Catalogsearch

  • (from-to search possible)
  • Pricesearch
  • From
    To
Books - Autographs, Books
Order-#
19195-A90-1130

Description

Heidelberg um 1600 Zwölf Blätter aus dem Kurpfälzischem Skizzenbuch, innen mit Signatur des Bürgermeisters von Heidelberg 14.08.1966, ca. 33x43 cm

Automatically generated translation:
Heidelberg about 1600 twelve pages from the Kurpfälzischem sketchbook, inside with engraver´s mark of the mayor from Heidelberg 14. 08. 1966, approximate 33x43 cm

Dealer

Badisches Auktionshaus

Auction

Starting Price:

10.00 EUR

Order-#
19195-A90-1324

Description

6 Sammelalben, Cigarettenbilderdienst 2x Africa, Magarine Union Hamburg 1952. 2x Gestalten der Weltgeschichte 1933. 1x Bilder aus Aller Welt 1933. 1x Aus Deutschlands Vogelwelt 1932. Alle vollständig bebildert

Automatically generated translation:
6 Collecting albums, cigarette pictures services 2x Africa, Magarine union Hamburg 1952. 2x Form in world history 1933. 1x pictures from all over the world 1933. 1x from Germany's bird world 1932. all complete illustrates

Dealer

Badisches Auktionshaus

Auction SOLD

Price (no guarantee):

32.00 EUR

Order-#
19195-A90-1523

Description

Erich Ludendorf 'Sein Leben und Schaffen' von Dr. Mathilde Ludendorf, mit 4 farbigen Tafeln, 80 Bildtafeln und 10 Kartskizzen, 5. Tausend, Ludendorf Verlag München 1938

Automatically generated translation:
Erich pimp village 'be live and Create' from Dr. Maud pimp village, with 4 colored boards, 80 Picture chalkboards and 10 Kartskizzen, 5. thousand, pimp village publishing house Munich 1938

Dealer

Badisches Auktionshaus

Auction SOLD

Price (no guarantee):

10.00 EUR

Order-#
19195-A90-2095

Description

Picasso, Pablo: Suite Vollard Einleitung Hans Bollinger, 100 Illustrationen auf Tafeln. 28 x 22 cm. Verlag Hartje 1956 Stuttgart, sehr guter Zustand

Automatically generated translation:
Picasso, Pablo: suite Vollard iIntroduction Hans Bollinger, 100 illustrations on boards. 28 x 22 cm. Publishing house Hartje 1956 Stuttgart, very good condition

Dealer

Badisches Auktionshaus

Auction

Starting Price:

80.00 EUR

Order-#
19195-A90-2096

Description

Elge Schnitte 1942 95 Schnittmuster, sehrvguter Zustand

Automatically generated translation:
Elge Cuts 1942 95 pattern, sehrvguter condition

Dealer

Badisches Auktionshaus

Auction SOLD

Price (no guarantee):

34.00 EUR

Order-# *
9364-A322-4365

Description

Norway, OLAV V (1903-1991). Egenhändigt skrivet och undertecknat korrespondenskort (som kronprins) om 2 sidor, daterat Fridhem (svärföräldrarnas sommarresidens utanför Norrköping, Sverige) den 10 augusti 1934. Brevkuvert stämplat Getå, bifogas.

Dealer

AB Philea

Auction SOLD

Price (no guarantee):

550.00 SEK
(app. 59 EUR)

Order-# *
9364-A322-4366

Description

Sweden, 12 brev med innehåll, skickade av konstnärerna Georg Arsenius och sonen Sam till en släkting i Mariefred, från Frankrike och inrikes i början av 1900-talet.

Dealer

AB Philea

Auction SOLD

Price (no guarantee):

300.00 SEK
(app. 32 EUR)

Order-# *
9364-A322-4367

Description

Sweden, Lot: Ingemar Johansson på foto, Gustaf V på klipp med oblat. Roger Gustafsson på vykort, Mora-Nisse Nilsson på vykort, Anders Törnkvist på vykort, ZaZa Gabor på foto, Wanda Redford på vykort. Bra kvalitet.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

500.00 SEK
(app. 54 EUR)

Order-# *
9364-A322-4368

Description

U.S.A., Rekbrev från Hamburg 1936, skickat av HANS LAGERLÖF (stordonator till Postmuseum i Stockholm) till Postens GD Anders Örne.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

300.00 SEK
(app. 32 EUR)

Order-# *
9364-A322-4380

Description

Sweden, LAGAR. "En nyttigh bok, om konnunga styrilse och höfdinga, fordom för några hundrade åhr, af en förståndigh swensk man skrifwin, och nu nyliga framkommen, och utaf framlidhne... Gustaf Adolf den andre och store... först öfwerläsin, och efter H.K. M:tz nådige befalning... nu publicerat". (Utg. J. Bureus.) Utan ort (Uppsala, Eskil Mattsson) 1634. Liten 4:a. (12), 1-87, (en blank), (40) s. Samtida pergament på träpärmar, något nött och solkig främre pärm, skadad i övre yttre hörn, blank rygg. Enstaka fläckar. Enstaka samtida marginalanteckningar och förstrykningar. Långa samtida latinska tillskrifter (tio sidor) på för- och eftersättsbladen. Titelblad med signatur G.S. (Georg Stiernhielm) och namnteckning L. Malmenij Holmiae 24 junij (1)660 (se även bakre pärmens insida), på bakre pärmens insida Laurentius Nicolai Malmenius Sudermannus, på främre pärmens insida Hans Sam. Collin, heredum H.S. Collin, G. Schlyter Sthlm 1833, Fr. Wulff, Lars Bergquist Rom 2 aug. 1992 (Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen (Vatikanstaten)). GEORG STIERNHIELMS EXEMPLAR! (Georg Stiernhielm (1598-1672), ämbetsman, språkforskare och skald. Han har kallats den svenska skaldekonstens fader). UNIKT OBJEKT AV STORT HISTORISKT VÄRDE!

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

7000.00 SEK
(app. 753 EUR)

Order-# *
9364-A322-4381

Description

Sweden, BAND FÖR DROTTNING KRISTINA AV GEORG HORNBEIN. CHEMNITIUS, M. "Wårs Herres och Frelsares Jesu Christi Passio eller Pijnos historia... på Tydsko författad... förswenskad aff Arvido Olai", 604 sid., Linköping (Chr. Günter) 1644. Samtida skinnband, pärmarna med drottning Kristinas vapen med kunglig krona i mitten, tydligare på bakre pärmen, guldbordyr med blomdekor i hörnen, rygg med upphöjda bind och svag blomdekor, nött rygg och med skador i övre del, liten spricka i främre nedre yttre fals. Titelblad inom rössjeram. Stora fuktfläckar på titelbladet och flera blad i början, senare endast i marginalerna. Några maskhål. Georg Hornbein (1594-1649), var verksam bokbindare 1624-49. ETT OBJEKT AV STORT HISTORISKT VÄRDE!

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

2500.00 SEK
(app. 269 EUR)

Order-# *
9364-A322-4382

Description

Sweden, Frontskissbok av Hans Liska från Nazitiden, tryckt 1943 med 35 tryck efter teckningar.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

500.00 SEK
(app. 54 EUR)

Order-# *
9364-A322-4383

Description

Sweden, Bergvall, Erik: "IX OLYMPIADEN...OLYMPISKA SPELEN i AMSTERDAM 1928" (liten pappersförlust på försättsbladet) + Bergvall, Erik och Jonason, David: "X OLYMPIADEN LAKE PLACID LOS ANGELES 1932" + Brunnhage, Lennart: "Olympiaboken 1948".

Dealer

AB Philea

Auction SOLD

Price (no guarantee):

700.00 SEK
(app. 75 EUR)

Order-# *
9364-A322-4384

Description

Sweden, "Cristi Efterföljelse" av Thoma à Kempis 1729, "M Luthers Kyrko-Postilla" 1816, "Bibel" 1839 samt "Försök till lärobok i Fäderneslandets historia" av Jacob Ekelund 1829.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

500.00 SEK
(app. 54 EUR)

Order-# *
9364-A322-4385

Description

Germany, Tysk POSTILLA från 1616, 452 sid. Samtida band med adligt pärmexlibris och denteller i guld. (Bandet nött och maskstunget).

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

3000.00 SEK
(app. 323 EUR)

Order-# *
9364-A322-4386

Description

Germany, "Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932", utgiven av Cigaretten-Bilderdienst, 142 sidor. Fräsch!

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

1000.00 SEK
(app. 108 EUR)

Order-# *
9364-A322-4387

Description

Germany, "Die Olympische Spiele 1936", del 1, 127 sidor och del 2, 165 sidor, utgivna av Cigaretten-Bilderdienst. Del 1 med tillskrift. Något nötta.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

800.00 SEK
(app. 86 EUR)

Order-# *
9364-A322-4388

Description

Germany, "Kampf um's Dritte Reich", utgiven av Cigaretten-Bilderdienst. 92 sidor med inklistrade färgbilder (kpl), namnteckning. Nötta hörn.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

700.00 SEK
(app. 75 EUR)

Order-# *
9364-A322-4389

Description

Germany, Marine-Volkswoche Kiel 11-16 Juni 1935. Souvenir Booklet.

Dealer

AB Philea

Auction

Starting Price:

500.00 SEK
(app. 54 EUR)


Current time:  Tuesday 27th of January 2015 - 04:23h MET (S)